* dane obowiązkwe

Administratorem Twoich danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest STNUX Chiliński i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie, ul. Kazimierzowska 52, 02-546 Warszawa, w dalszej części zwanym „Administratorem”. Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas danych lub chcesz zrealizować swoje uprawnienia z nim związane, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@stnux.pl. Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania, realizacji zgłoszonych reklamacji, realizacji prawa odstąpienia od umowy zawartej z Administratorem oraz dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową. Masz prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu.

 

 

Skontaktuj się z nami:

 

Sylwia Wrzosek-Chilińska

tel.+48 721 958 541

sylwia@stnux.pl

 

Beata Mazur-Sujak

tel. +48 660 672 882

beata@stnux.pl

 

Monika Albigowska

tel. +48 661 306 919

monika@stnux.pl

 

 

Przedstawiciele handlowi:

 

 

Monika Terlikowska

tel.+48 726 101 142

monika.terlikowska@stnux.pl

(woj.: mazowieckie, lubelskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie)

 

Marek Kozioł

tel.+48 606 657 582

marek@stnux.pl

(woj.: zachodnio-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie, łódzkie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie)

Adres firmy/Biuro handlowe:

STnux Chiliński i Wspólnicy Spółka jawna

ul. Kazimierzowska 52
01-494 Warszawa
tel.: /22/ 465 90 55
fax: /22/ 465 90 40
e-mail: info@stnux.pl

Nr konta: 21 1140 2017 0000 4002 1289 6908
BRE BANK S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa

STnux Chilinski i Wspólnicy Sp. j., ul. Kazimierzowska 52, 02-546 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000412520, NIP 5222994943, REGON 146032024